Klima- og miljøresultater

Ruters viktigste klima- og miljømål er redusert privatbilisme. Utslippsfri 2028 er Ruters mål om et fullelektrisk kollektivtilbud i løpet av 2028.

Elektriske busser og båter er Ruters viktigste virkemiddel for å redusere klimagassutslipp, lokal luftforurensning, energiforbruk og støy fra kollektivtrafikken.

Elektriske busser i 2020

I 2020 hadde Ruter 156 batterielektriske (heretter elektriske) busser i drift, hvorav 41 ble innfaset i 2020. 99 elbusser kjører i Oslo, 39 på Romerike og 18 i Asker.

Illustrasjon av en elektisk buss med teksten 156 elbusser i drift i 2020.

Nye busskontrakter

28. juni 2020 var oppstartsdato for nye busskontrakter i Asker, Bærum og Vestre Aker. På bussanlegget i Slemmestad ble 18 elektriske regionbusser satt i drift på linjer i Asker. 23 elektriske bybusser ble også satt i drift på linjer i Vestre Aker fra bussanlegget Furubakken på Bekkestua.

I forbindelse med oppstarten av de nye kontraktene ble det etablert ny ladeinfrastruktur på bussanleggene i Slemmestad og på Furubakken på Bekkestua. Tilretteleggingen for elektrisk infrastruktur er en investering i fremtidig drift av et stort antall elbusser. I forbindelse med de nye busskontraktene vil de resterende bussene på anlegget på Furubakken, og de andre bussanleggene i Bærum, bli elektriske i løpet av 2025.

I 2020 ble det signert ny kontrakt for busstjenester i Oslo sør med 96% elektrisk busspark. 109 nye elbusser vil settes i drift på linjer i Oslo og Nordre Follo fra bussanlegget på Rosenholm. Den nye kontrakten starter i januar 2022.

I oktober 2020 ble Ruters testprosjekt for hydrogenbusser avsluttet. De fem hydrogenelektriske bussene tilknyttet prosjektet har operert i rutedrift mellom Nordre Follo og Oslo siden 2012. Bussene har fylt hydrogen fra en egen hydrogenstasjon på bussanlegget på Rosenholm. Hydrogengassen ble produsert med fornybar strøm fra vann i et elektrolyseanlegg tilknyttet stasjonen.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Daniel Jacobsen

Elektrifisering av båtene

I løpet av sommeren og høsten 2019, og vinteren 2020, ble de tre Nesoddfergene M/S Kongen, M/S Dronningen og M/S Prinsen etter tur bygget om til elektrisk drift. I april 2020 var alle fergene ferdige, og båtsambandet Nesodden-Aker Brygge ble for første gang driftet helelektrisk.

Fergene lader fra en ladeplugg med kapasitet på 4 MW på Aker Brygge. Strømmen blir forsynt fra en nettstasjon som ble etablert i et eksisterende verneverdig bygg på Rådhusbrygge 4 i 2019. Denne nettstasjonen skal også forsyne strøm til de nye elektriske øybåtene, i tillegg til ladeinfrastruktur til fremtidige elektriske hurtigbåter.

I april 2020 ble båtsambandet Nesodden-Aker Brygge for første gang driftet helelektrisk.

Bygging av de elektriske øybåtene er i gang, og klare til å settes i drift til oppstart av ny kontrakt fra 1. november 2021. En mulighetsstudie viser at hurtigbåtene kan kjøre utslippsfritt etter at kontrakten med dagens operatør utløper i 2024.

Fossilfri 2020

Ruter har siden 2015 jobbet for å realisere målet Fossilfri 2020: Å kun bruke fornybar energi på transportmidlene i løpet av 2020, det vil si elektrifisering, biogass og flytende biodiesel. Ruter har stilt krav om 100% fossilfritt drivstoff i kontraktene. Ved årsskiftet 2020/2021 arbeidet Ruter med forhandlinger om endringsavtaler om overgang til fossilfritt drivstoff med operatører for allerede inngåtte buss- og båtkontrakter for å sikre fossilfri kjøring fra og med 2021. Ruter hadde i 2020 165 biogassbusser, 156 batterielektriske busser i normal drift, de resterende av en samlet busspark på i overkant av 1 600 busser er dieseldrevne.

Implementeringen av Fossilfri 2020 har blitt langt dyrere enn antatt. Årsaken er innføring av veibruksavgift for alt flytende biodrivstoff fra 1. juli 2020. Samtidig er rammebetingelsene for omsetning av flytende biodrivstoff slik at Ruters krav om 100 prosent biodrivstoff ikke har påvirker den totale mengden biodrivstoff omsatt i Norge. Dette skyldes at drivstoffomsetterne er pålagt å selge en viss kvote biodiesel, som de står fritt til enten å selge til aktører som Ruter, som etterspør ren biodiesel, eller blande det inn i fossilt drivstoff.

Ruter har etterspurt ren biodiesel for å gi et bidrag til å redusere klimagassutslipp fra veitrafikk. Med dagens rammebetingelser for omsetning biodiesel, har dette tiltaket blitt et svært dyrt tiltak uten klimaeffekt. Ruter ønsker derfor at det etableres en løsning der kollektivtransporten ikke omfattes av veibruksavgift og omsetningskrav.

textbox

Kollektivtrafikkens andel av motoriserte reiser

År  Kollektivandel
motoriserte reiser 
Vekst fra
foregående år 
Hele Ruters område
2017  36,7%  – 
2018  38,0%  3,5% 
2019 39,4%   3,7%
2020* 28,8% -30,1%
Oslo
2017  51,4%  – 
2018  53,1%  3,3% 
2019  55,6%  4,7% 
2020* 45,1% -23,3%
Viken (Akershus)
2017  23,1%  – 
2018  23,9%  3,5% 
2019  24,5%  2,5% 
2020* 15,5% -38,2%

* På grunn av koronapandemien har Ruter endret beregningen av markedsandeler. Nå brukes kun resultatet fra det aktuelle året i beregningen av markedsandel.

Ruters resultater for 2020

Totalt energiforbruk og energiforbruk (MWh) fra fornybare kilder for buss, båt, trikk og T-bane

Hele Ruters område

 
2017 
2018 
2019 
2020 
Ruter totalt 
455 518  
526 637  
524 352 
493 473
Hvorav fornybar 
255 248 
306 756 
336 883 
386 084
% fornybar 
56% 
58% 
64% 
78% 
Buss 
301 301 
372 094 
366 815 
343 544
Hvorav fornybar 
131 529 
178 136 
210 366 
252 744 
% fornybar 
44% 
48% 
57% 
74% 
Trikk 
20 140  
22 423  
24 319  
22 800 
Hvorav fornybar 
20 140  
22 423  
24 319  
22 800 
%fornybar 
100% 
100% 
100% 
100% 
T-bane 
101 188  
103 642  
100 161  
103 400 
Hvorav fornybar 
101 188  
103 642  
100 161  
103 400 
% fornybar 
100% 
100% 
100% 
100% 
Båt totalt 
32 889  
28 478 
33 056  
23 729
Hvorav fornybar 
2 390  
2 554  
2 037  
7 140 
% fornybar 
7% 
9% 
6% 
30% 

Oslo

 
2017 
2018 
2019 
2020 
Buss 
133 821 
170 403 
170 093 
159 058 
Hvorav fornybar 
53 382 
81 537 
95 902 
95 606 
% fornybar 
40% 
48% 
56% 
60% 
Trikk 
20 140  
22 423  
24 319  
22 800 
Hvorav fornybar 
20 140  
22 423  
24 319  
22 800 
%fornybar 
100% 
100% 
100% 
100% 
T-bane 
101 187  
103 641  
100 161  
103 400 
Hvorav fornybar 
101 187  
103 641  
100 161  
103 400 
% fornybar 
100% 
100% 
100% 
100% 
Båt totalt 
2 390  
2 554  
2 036  
1 655 
Hvorav fornybar 
2 390  
2 554  
2 036  
1 655 
% fornybar 
100% 
100% 
100% 
100% 

Viken (Akershus)

 
2017 
2018 
2019 
2020 
Buss 
167 480 
201 629 
196 722 
184 486
Hvorav fornybar 
78 147 
96 635 
114 463 
157 134
% fornybar 
47% 
48% 
58% 
85% 
Båt totalt 
30 498  
25 922 
31 019  
22 074
Hvorav fornybar 
5 485
% fornybar 
0% 
0% 
0% 
25% 

Klimagassutslipp i tonn CO2 fra buss og båt

Hele Ruters område

 
2007 
2017 
2018 
2019 
2020 
Totalt (tonn) 
74 533 
49 944 
55 921 
48 811 
28 434
Buss (tonn) 
6 8571 
42 964 
49 784 
41 295 
24 042 
Båt (tonn) 
5 962 
6 980 
6 137 
6 984 
4 392 

Oslo

 
2017 
2018 
2019 
2020 
Totalt (tonn) 
19 894 
22 799 
19 545 
16 800 
Buss (tonn) 
19 894 
22 799 
19 545 
16 800 
Båt* (tonn) 

Viken (Akershus)

 
2017 
2018 
2019 
2020 
Totalt (tonn) 
30 060
33 121
29 266
11 634
Buss (tonn) 
23 080
26 985
21 750
7 241
Båt* (tonn)
6 980
6 136
7 516
4 392

Nesoddsambandet og hurtigbåtene 

Drivstofforbruk for Ruters busser, inkl. el-busser

Hele Ruters område

2017 
2018 
2019 
2020 
Autodiesel (liter) 
14 208 659 
17 686 818 
15 551 592 
9 028 760 
Biodiesel (FAME/RME) (liter) 
5 970 015 
7 767 020 
6 313 008 
3  412 617 
Biodiesel HVO (liter) 
4 339 522 
5 240 811 
8 749 904 
16 954 831 
Biogass (kg) 
3 200 172 
4 313 561 
5 541 555 
4 851 186 
el (MWh) 
3 394  
9 937 
Naturgass (kg) 
1 726 372 
1 541 405 

Oslo

2017 
2018 
2019 
2020 
Autodiesel (liter) 
5 278 720
6 989 917
7 347 789
6 309 316
FAME/RME (liter) 871 728 1 027 406 915 311 957 218
HVO (liter) 2 943 272 3 938 337 3 966 012 4 351 589
Biogass (kg) 
1 871 071 2 653 328 3 726 774 3 226 750
el (MWh) 
1 797 4 846
Naturgass (kg) 
1 586 534 1 524 584

Viken (Akershus)

2017 
2018 
2019 
2020 
Autodiesel (liter) 
8 929 939 
10 697 800 
8 176 794 
2 719 444 
FAME/RME (liter) 
5 098 287 
6 739 614 
5 397 696 
2 455 399 
HVO (liter) 
1 396 250 
1 302 474 
4 783 892 
12 603 242 
Biogass (kg) 
1 329 101 
1 660 232 
1 814 781 
1 624 436 
el (MWh) 
1 597  
5 091 
Naturgass (kg) 
139 838 
16 821 

NOx

Utslipp av nitrogenoksid (NOx) har negativ påvirkning på luften lokalt. NOx er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen som er giftig for mennesker, selv ved lave konsentrasjoner. NOx oppstår ved forbrenning ved høye temperaturer, for eksempel i en forbrenningsmotor. NOx dannes derfor av både fossile og fornybare drivstofftyper, og for både gass og flytende drivstoff. Hvor mye NOx som slippes ut ved kjøring, avgjøres av bussens renseteknologi. Renseteknologiene betegnes som Euroklasse, hvor Euro VI er den beste. Den har om lag 30 ganger lavere utslipp av NOx enn forrige generasjon busser.

NOx-utslipp fra Ruters busser og båter

Hele Ruters område

2007 
2017 
2018 
2019*
2020 
Buss (tonn) 
699 
176 
216 
298 
114 
Båt** (tonn) 
102 
53 
44 
61 
51,4 
Totalt (tonn) 
801 
228 
260 
359 
165,4 

* Nye beregningsmetoder fra og med 2019 
**Nesoddensambandet og hurtigbåtene 

Oslo

2017 
2018 
2019*
2020 
Buss (tonn) 
70 
87 
105 
59 

* Nye beregningsmetoder fra og med 2019 
** Mangler tall for øybåtene, som blir elektriske og uten NOx utslipp fra og med høsten 2021 

Viken (Akershus)

2017 
2018 
2019* 
2020 
Buss (tonn) 
106 
126 
193 
55 
Båt** (tonn) 
53 
44 
61 
51,4 
Totalt (tonn) 
159 
170 
254 
106,4

* Nye beregningsmetoder fra og med 2019 
** Nesoddensambandet og hurtigbåtene 

PM

Svevestøv (eller partikler) omtales gjerne som PM (particulate matter), etterfulgt av et tall som indikerer størrelse på partiklene i mikrometer. Uansett størrelse innebærer svevestøv en helserisiko. Ruters utslipp av PM2,5 fra eksos fjernes helt når driften blir elektrisk. Den nye renseteknologien som er innført i nye busser med Euroklasse VI reduserer utslipp av PM vesentlig.

PM-utslipp fra Ruters busser i tonn

Hele Ruters område

2007 2017 2018 2019 2020
9,6 1,5 1,8 4 2,1

Oslo

2017 2018 2019 2020
0,67 0,85 1,4 0,9

Viken (Akershus)

2017 2018 2019 2020
0,8 0,91 2,6 1,3