Organisasjonen

I Ruter har vi utformet vår organisasjon slik at vi på best mulig måte kan utvikle og levere et markedsrettet tilbud, som ivaretar kundenes behov og vårt samfunnsansvar.

Vi er en matriseorganisasjon, hvor markedsaksen er delt inn i fire markedsområder: Vest, Indre by, Sør og Nord-øst. Organiseringen skal bidra til at Ruter på best mulig måte kan respondere på endringer i markedet og tilpasse tilbudet etter kundenes behov. Fagenhetene leverer og utvikler innhold, funksjonalitet og kompetanse knyttet til tilbudet. Støtteenhetene bistår hele organisasjonen i gjennomføringen av arbeidet.

Ledelsen

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør

Management, Oslo Handelshøyskole/BI

Konserndirektør, Posten Norge AS

Maia Maria Holthe

Leder Styringsstøtte

Bachelorgrad Høgskolen i Oslo og Akershus, Offentlig styring

Rådgiver Vegdirektoratet

Rune Pedersen

Direktør økonomi og operasjon

Siviløkonom, Handelshøgskolen i Bodø

Økonomisjef konsern, AS Oslo Sporveier

Snorre Lægran

Plandirektør

Sivilingeniør Bygg, Norges Tekniske Høyskole

Divisjonsdirektør Infrastruktur Sweco Norge AS

Ellen Marie Rogde

Markedsdirektør

Executive MBA, Handelshøyskolen BI. Siviløkonom, University of Windsor

Direktør salg og markedsføring, RiksTV

Marit Elin Leite

Direktør anskaffelser

Master of Management, Persontrafikk og Markedskommunikasjon, Handelshøyskolen BI

Kvaliteteskonsulent, AS Oslo Sporveier

Marit Westvig

Juridisk direktør

Cand. Jur., Universitetet i Oslo. Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

Senioradvokat/Leder for olje og gass-teamet, Siemens AS

Bjørn Auglend

HR-direktør

Hærens Krigsskole, Organisasjon og ledelse

Lederstillinger innen HR i Orkla, Offiser i Hæren

Endre Angelvik

Direktør mobilitetstjenester

Sivilingeniør Computer Science, NTNU

Project manager IT, Elopak

Terje Storhaug

IT-direktør

Forsvaret og Gjøvik ingeniørhøgskole

Teknologidirektør Telenor/Canal Digital