Transportørkontrakter og prisavtaler

Tildeling av busskontrakt i Oslo Sør i 2020 gjør at nær 40% av bybussene vil bli utslippsfrie i 2022. Anbudet var helhetlig svært vellykket og bringer oss et stort skritt nærmere målet om utslippsfri kollektivtrafikk i 2028.

Ruter gjør årlige anskaffelser for i underkant av ni milliarder kroner. Variasjonene mellom ulike typer anskaffelser og kontrakter er stor, og vi skiller mellom transportørkontrakter (buss, spesialtransport, trikk, T-bane og båt), prissamarbeid (eksempelvis Vy-tog, flybuss), administrative kontrakter (for eksempel IT, billettkontroll, piloter, konsulenter, kontorutstyr) og piloter nye mobilitetsformer. Transportørkontraktene og prissamarbeidet utgjør rundt åtte milliarder kroner. Kontrakter og avtaler inngås gjennom konkurranser og direkte kjøp. Anskaffelser gjennomføres etter Ruters anskaffelsesstrategi – Bærekraftig bevegelsesfrihet. Prosessen for inngåelse av kontrakter og avtaler er regulert ut fra lover, forskrifter og internt regelverk.

Dagens buss-, båt-, og spesialtransportkontrakter er konkurranseutsatt og i hovedsak bruttokontrakter. Dette innebærer at kontraktene godtgjøres for gjennomført produksjon og kapitalkostnader på materiell. I tillegg er det knyttet kvalitets- og inntektsincitament på inntil 10% av kontraktens verdi.

Høsten 2020 tildelte Ruter kontrakt for busstjenester Oslo Sør (Søndre Nordstrand, Nordstrand og deler av Nordre Follo), med oppstart januar 2022 til Norgesbuss. Kontrakten har en årlig kontraktsverdi på 306 millioner kroner. Fra oppstart vil 96% av bussflåten være utslippsfri. Det vil si at nær 40% av bussene i Oslo kjører elektrisk. Denne kontrakten gir også et løft for sjåfører og passasjerer gjennom høy komfort om bord og god sikkerhet. Bussene er utstyrt med sikkerhetssystemer som øker tryggheten for både sjåfører, passasjerer og andre trafikanter. Bussjåførene vil også få bedre arbeidsforhold gjennom utbedringer på bussanlegg og servicebygg.

Elbusser
96% av bussflåten vil være utslippsfri når kontrakt for busstjenester Oslo Sør starter opp i januar 2022. Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

Kontrakter for drift av T-bane og trikk er ikke konkurranseutsatt. Sporveien tildeles disse kontraktene direkte i henhold til en målbasert avtalemodell. Avtalen inkluderer infrastrukturen og bygger på felles mål, suksessfaktorer og styringsindikatorer som systematisk følges opp.

Ruter inngår også avtaler om billettsamarbeid, for å tilby kundene en kollektiv reisemulighet i områder hvor Ruter ikke har etablert et eget tilbud. I disse områdene inngås det avtaler om bruk av Ruters priser og billetter med bussoperatører som allerede har kommersielle busslinjer i området.

For å sikre at kundene kan reise sømløst i hele Ruters område inkludert med tog, har Ruter en samarbeidsavtale med Vy. Samarbeidsavtalen innebærer at reisende på buss, trikk, T-bane, båt og tog reiser på Ruters priser og billetter i Oslo og Akershusdelen av Viken, og at inntektene blir fordelt etter hvilke selskap reisen blir gjennomført med. Vy blir i tillegg kompensert for differansen mellom Ruters priser og Vys nasjonale priser.

Busskontrakter

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet OPERATØR ÅRLIG KONTRAKTSUM KONTRAKTSPERIODE OPSJONER
RuterBy MNOK i 2020 OPPSTART AVSLUTTES GJENSTÅENDE ÅR
Busstjenester Oslo Syd Unibuss 381,5 02/10/2011 Primo jan 2022 0
Busstjenester Oslo Vest 2012 Nobina 314,7 07/10/2012 Primo oktober 2022 0
Busstjenester Vestre Aker Vy Buss 34,7 06/10/2013 Avsluttet Avsluttet
Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Norgesbuss 175,4 05/10/2014 Primo april 2023 ca. 8 mnd.
Busstjenester Follo og Østensjø 2015, ruteområde Østensjø Unibuss 176,7 16/08/2015 Primo august 2023 2
Busstjenester Linje 25 2017 Nobina 66,6 02/04/2017 Primo april 2023 0
Busstjenester Indre by 2017 Unibuss 393,5 02/04/2017 Primo oktober 2022 0
RuterRegion
Busstjenester Akershus vest 2009 Ruteområde 1 Bærum Øst Norgesbuss 48,5 06/02/2011 Ultimo juni 2020 Avsluttet
Busstjenester Akershus vest 2009 Ruteområde 2 Lommedalen Vy Buss 52,5 01/07/2010 Ultimo juni 2020 Avsluttet
Busstjenester Akershus vest 2009 Ruteområde 3 Bærum Vest/Skui Norgesbuss 40,6 01/07/2010 Ultimo juni 2020 Avsluttet
Busstjenester Akershus vest 2009 Ruteområde 4 Asker (og Hurum) Norgesbuss 77,1 01/07/2010 Ultimo juni 2020 Avsluttet
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Ruteområde Drøbak Norgesbuss 95,9 21/06/2015 Ultimo juni 2023 2
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Ruteområde Nesodden Nobina 76,1 21/06/2015 Ultimo juni 2023 2
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Ruteområde Ski Nobina 133,2 21/06/2015 Ultimo juni 2023 2
Busstjenester Vestby 2015 Nobina 43,2 21/06/2015 Ultimo juni 2023 2
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog Norgesbuss 235,8 29/06/2019 Ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 2 Lillestrøm, Sørum og Fet Nobina 337,0 29/06/2019 Ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 3 Aurskog-Høland Vy Buss 70,5 29/06/2019 Ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 4 Eidsvoll og Årnes Vy Buss 142,6 29/06/2019 Ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 5 Gjerdrum og Nannestad Vy Buss 123,9 29/06/2019 Ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk Vy Buss 64,5 29/06/2019 Ultimo juni 2027 3
Busstjenester Ruters vestregion 2020, ruteområde 1 Vestre Aker og Østre Bærum Unibuss 163,3 28/06/2020 Jun-28 3
Busstjenester Ruters vestregion 2020, ruteområde 2 Lommedalen og Vestre Bærum Unibuss 200,2 28/06/2020 Jun-28 3
Busstjenester Ruters vestregion 2020, ruteområde 3 Asker Vy Buss 215,5 28/06/2020 Jun-28 3
AVVIKSTRANSPORT (benyttes i hele Ruters område)
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt B Minibuss ikke planlagte oppdrag Oslo Taxibuss, Minibuss 24/7 Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 Avsluttet
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt C1 Normalbuss ikke planlagte oppdrag Vy Buss, Norgesbuss, Nobina, Unibuss Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 Avsluttet
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt C2 Leddbuss ikke planlagte oppdrag Vy Buss, Nobina, Unibuss Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 Avsluttet
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt D1 Normalbuss planlagte oppdrag Vy Buss, Norgesbuss, Nobina, Unibuss Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 Avsluttet
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt D2 Leddbuss planlagte oppdrag Vy Buss, Norgesbuss, Nobina, Unibuss Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 Avsluttet
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt D3 Minibuss planlagte oppdrag Oslo Taxibuss, Minibuss 24/7 Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 Avsluttet
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt E Buss planlagte oppdrag over 500.000 Vy Buss, Norgesbuss, Nobina, Unibuss Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 Avsluttet
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt E Minibuss planlagte oppdrag over 500.000 Oslo Taxibuss, Minibuss 24/7 Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 Avsluttet
Rammeavtale busstjenester 2020 Nobina, VyBuss, Unibuss, Norgesbuss, OsloBuss, Schaus Buss, Jenssen Turbusstransport, Busscharter.no, Oslo Taxibuss og Minibuss 24/7. 0,4 01/09/2020 01/09/2023 5
BEREDSKAPSBUSSER
Beredskapsbusser 2017 Unibuss 8,2 01/09/2017 31/08/2021 4
Innsatsbusser 2020 pakke a Unibuss 0,9 09/11/2020 08/11/2021 3
Innsatsbusser 2020 pakke b Unibuss 1,2 09/11/2020 08/11/2021 3
Innsatsbusser 2020 pakke c Schaus Buss 0,2 09/11/2020 08/11/2021 3

Spesialtransport

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet OPERATØR ÅRLIG KONTRAKTSUM KONTRAKTSPERIODE OPSJONER
MNOK 2020 OPPSTART AVSLUTTES GJENSTÅENDE ÅR
Minibusstjenester
Minibusstjenester Follo 2015 Oslo Taxibuss 18,4 01/08/2015 31/07/2022 0
Minibusstjenester Follo 2015 Minibuss 24/7 31,2 01/08/2015 31/07/2022 0
Minibusstjenester Romerrike 2016 Delområde 2 Minibuss 24/7 19,0 01/08/2017 31/07/2023 0
Minibusstjenester Romerrike 2016 Delområde 1 og 2 Taxus Akershus 77,8 01/08/2017 31/07/2023 0
Minibusstjenester Område Vest Delområde A Norgesbuss 12,3 01/08/2019 31/07/2024 1
Minibusstjenester Område Vest Delområde B Oslo Taxibuss 20,3 01/08/2019 31/07/2024 1
Minibusstjenester Område Vest Delområde C og D Minibuss 24/7 26,4 01/08/2019 31/07/2024 1
Resttransport
Resttransporttjenester Område Follo Deloppdrag A, B, C og D 2018 Follo Taxi 9,4 20/08/2018 31/07/2021 1
Resttransporttjenester Romerike, Asker, Bærum og Timesinnleide biler Nedre Romerike 2019 Taxus Akershus, Taxi Romerike, Hurum & Røyken Taxi 58,3 01/08/2019 31/07/2021 2

Prisavtaler

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet OPERATØR ÅRLIG KONTRAKTSUM KONTRAKTSPERIODE OPSJONER
MNOK i 2020 OPPSTART AVSLUTTES GJENNSTÅENDE ÅR
Timeekspressen: Gjøvik-Gardermoen-Oslo, linje 15 Vy Buss 0,4 01/10/2011 Avsluttet 0
Flybussen: Oslo-Gardermoen (GDM) Norgesbuss 0,9 01/11/2018 01/11/2022 0
Linje 121 og 126 Innlandet Fylkeskommune 0,2 02/01/2019 Løpende med 1 måneds oppsigelsesrett
Brakar linje 71, 81-86 og 200 Brakar 6,1 01/01/2013 Løpende med 12 mnd oppsigelsesrett N/A
Merknad:

Kontrakter for t-bane og trikk

Direkte anskaffelser på trikk og T-bane OPERATØR ÅRLIG KONTRAKTSUM KONTRAKTSPERIODE OPSJONER
MNOK i 2020 OPPSTART AVSLUTTES GJENSTÅENDE ÅR
Oslo T-banenett Sporveien T-bane 1725,1 01/01/2017 31/12/2020 0
Oslotrikkenettet Sporveien Trikk 986,2 01/01/2017 31/12/2020 0

Fergetransport

GEOGRAFISK OMRÅDE OPERATØR ÅRLIG KONTRAKTSUM KONTRAKTSPERIODE OPSJONER
Båttjenester Oslo-Nesodden (B10) Norled 172,8 01/07/2009 30/06/2034 0
Båttjenester Oslo-Vollen (B20) Norled 01/07/2009 30/06/2024 5+5
Båttjenster Oslo-Nesodden vestside (B11, B21, B22) Norled 01/07/2009 30/06/2024 5+5
Båttjenester øytrafikken i Oslo (B1-4) Oslo-Fergene 41,9 01/03/2014 31/10/2021 0

Kontrakter inngått i 2020 med senere oppstart

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet OPERATØR ÅRLIG KONTRAKTSUM KONTRAKTSPERIODE OPSJONER
MNOK i 2020 OPPSTART AVSLUTTES GJENSTÅENDE ÅR
Transporttjenester Oslo Sør 2021 ⁽¹⁾ Norgesbuss 0 09/01/2022 04/10/2031 2
Båttjenester Indre Oslofjord 2021 ⁽²⁾ Boreal Sjø 0 01/11/2021 30/06/2034 10 år, 4 måneder

⁽¹⁾ Årlig kontraktssum 306 mill kr ved signering
⁽²⁾ Årlig kontraktssum 46 mill kr ved signering