Eiere

Administrasjonsselskapet Ruter AS eies 60% av Oslo kommune og 40% av Viken fylkeskommune. Ruter planlegger, bestiller og markedsfører kollektivtrafikktilbudet.

«2020 er året da hele verden ble satt på prøve. For Oslos kollektivreisende har koronapandemien ført til det paradoksale budskapet at vi ber folk unngå å bruke kollektivtransport, med mindre de må. Det setter både økonomien i kollektivtrafikken på prøve, men også klima- og trafikkreduksjonsmålene til Oslo blir vanskeligere å nå.

Jeg er imponert over Ruter som har håndtert situasjonen godt, og opprettholdt kollektivtilbudet som samfunnskritisk infrastruktur. Framover er jeg opptatt av at vi ser mulighetene i den krisen vi står i, og hvordan pandemien kan forsterke den grønne omstillingen, redusere folks transportbehov og utvikle mer klimavennlige transportløsninger.

Miljø- og klimavennlige reiseformer som gange, sykkel og kollektivtransport skal være innbyggernes førstevalg. Vi ønsker å finne nye løsninger som øker innbyggernes bevegelsesfrihet. I dette arbeidet er det godt å ha et offensivt kollektivselskap som Ruter med på laget.»

«2020 var et år utenom det vanlige, også for kollektivtrafikken. Vi måtte be kollektivreisende å bruke kollektivtilbudet minst mulig. Ruter fikk store inntektstap som følge av dramatisk reduserte billettinntekter. I denne situasjonen har Ruter tatt et samfunnsansvar, og bidratt til å holde viktige samfunnsfunksjoner i gang. Kollektivtilbudet har blitt opprettholdt, slik at de som har måttet reise har fått et tilbud, og skoleelever har fått skoleskyss. Ruter har også brukt store ressurser for et best mulig smittevern i kollektivtransporten, under ulike smittevernnivåer i pandemien. Jeg vil gi alle medarbeidere i Ruter og hos operatørene honnør for en formidabel innsats i et krevende år.

Så skal vi også se framover. Vi må være godt forberedt slik at vi kan rigge kollektivtrafikken for fremtidens behov, og bidra til å redusere klimautslipp. Det betyr å tilpasse tilbudet etter mobilitetsbehovene, og å fortsette det ambisiøse arbeidet med å redusere klimautslippene i kollektivtrafikken. Transport er den største utslippskilden i Viken og et godt kollektivtilbud er avgjørende for at folk lar bilen stå. Selskapet er godt i gang med å bytte ut fossile drivstoff i 2020, på vei til utslippsfri transport i 2028. Det er jeg veldig fornøyd med.

Jeg vil også trekke fram Ruters arbeid med å videreutvikle digitale løsninger, som gjør det enklere og raskere for de kollektivreisende å planlegge reisen og kjøpe billett. Ruter er framoverlent og forsøker å se inn i framtiden slik at de kan være mest mulig relevante for folk mobilitetsbehov. Det er et spennende og viktig arbeid som jeg vil følge godt med på.»