Administrerende direktørs overblikk

Til tross for god trafikkvekst i januar og februar ble 2020 et år utenom det vanlige. Med pandemien fikk Ruter et nytt samfunnsoppdrag, å frakte personer i kritiske samfunnsfunksjoner trygt slik at de kunne utføre de oppgavene vi alle er avhengige av. 2020 har vist hvor omstillingsdyktig det norske samfunnet er, og vi har sett at Ruters visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet står seg. Nå ser vi frem til å fortsette arbeidet med fremtidens transportsystem i en ny hverdag.

Det nye samfunnsoppdraget

I starten av mars 2020 tydet alt på at kollektivtrafikken stod foran nok et år med sterk vekst. Januar og februar leverte en trafikkvekst i overkant av det som var planlagt. Vi så frem til å bygge videre på tidligere års suksess i det langsiktige arbeidet med å skape en attraktiv og tilgjengelig kollektivtransport for alle innbyggere i Osloregionen.

Men den 12. mars stengte det norske samfunnet ned. Elever ble sendt på hjemmeskole og ansatte på hjemmekontor. Kollektivtransporten fikk et nytt samfunnsoppdrag. Under pandemien ble kollektivtransporten et fremkomstmiddel for personer i kritiske samfunnsfunksjoner som måtte reise på jobb. Dette gjaldt helsepersonell og brannvernansatte, men vi erfarte også at samfunnet var helt avhengig av ansatte i matbutikker, innen avfallshåndtering, transport, logistikk, renhold, sikkerhet og kollektivtransportens egne medarbeidere, for å nevne noen. Ettersom vi aldri visste hvor mange som ville gå på bussen, banen eller trikken måtte vi kjøre med full kapasitet for å opprettholde best mulig smittevern. En halvfull kollektivtransport ble på den måten et viktig virkemiddel for å holde disse menneskene friske, og holde samfunnet i gang.

Ikke reis med mindre du må.

I tett samarbeid med operatørene arbeidet vi for at de som fortsatt var avhengige av å reise med oss, skulle oppleve tilbudet som trygt og til å stole på. Alle andre ble rådet til å velge alternative transportformer. I tillegg måtte vi holde alle som hadde kritiske funksjoner i kollektivtrafikken friske.

Operatørene av trikk, buss, båt og bane har gjort sitt ytterste for å levere et trygt og forutsigbart kollektivtilbud gjennom en krevende tid. De som fortsatt benytter kollektivtransporten har vist stor forståelse for stengte fordører på bussen, avskjermede sjåfører, merking av seter, og plakater om smittevern. Målinger viser at kundene våre har vært lydhøre og gjort bruken av munnbind til en naturlig del av reisen.

Felles dugnad for kollektivtrafikken

Jeg er glad for at befolkningen stort sett har rettet seg etter de lokale og nasjonale anbefalingene som har kommet gjennom året. 240 millioner kollektivreiser gir en reduksjon på nærmere 40% fra 2019, og vi ser at antall kollektivreiser for 2020 til slutt endte på nivå med 2008, Ruters første driftsår.

Vi har sett at trafikkvolumet har variert gjennom året mellom 30% og 75%, og at det i hovedsak har fulgt gjeldende smittevernråd fra myndighetene. Minimum antall passasjerer har stort sett ligget omkring 30%, som betyr at det er mange som er avhengige av kollektivtrafikken for å komme seg til jobb.

Det var krevende å drive kollektivtrafikken i en kontinuerlig beredskapssituasjon og vi kjente til tider på usikkerheten om hvorvidt vi ville klare å holde den i gang. Det ble ukentlig rapportert på antall smittede medarbeidere i kollektivtrafikken, og vi utarbeidet plan B og C i tilfelle det skulle bli et høyt antall smittede førere og andre driftskritiske medarbeidere. Det er derfor gledelig å se at det har vært lave smittetall i kollektivtrafikken og at den i liten grad har vært årsak til smittespredning.

Flere har gått og syklet i et år der færre har reist

For mange har bilen fremstått som attraktiv og smittetrygg, men jeg er glad for at så mange likevel valgte å gå og sykle mer i 2020. Dette er en trend jeg håper at vi ser mer av også i tiden fremover. Og selv om kundene våre har reist på andre måter enn med oss, forteller nesten 90% av dem at de vil vende tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien, samtidig som både befolkningstilfredsheten og omdømmescoren vår har økt i året som har gått. Jeg er dypt takknemlig for at kundene fortsetter å vise oss tillit, selv når vi oppfordrer dem til å ikke bruke oss.

Tillit fra eiere og statlige myndigheter

Da kundene forsvant ut av kollektivtrafikken falt naturlig nok en stor andel av billettinntektene bort. Staten har trådt inn som kjøper av transport, og har sammen med Oslo kommune og Viken fylkeskommune garantert for driften av selskapet gjennom krisepakker og mellomfinansiering.

Vi har opplevd høy tillit og vilje til finansiering av kollektivtransporten slik at vi har kunnet levere på det nye samfunnsoppdraget. Dette har vært kritisk for å kunne opprettholde tilstrekkelig kapasitet i trafikken.

Tusen takk for at du har bidratt

Regionens befolkning har vært til sterk støtte for medarbeiderne i kollektivtrafikken og gjort det mulig for oss å tilby trygg transport til de som trenger det i året som har gått. Den fleksibiliteten og omstillingsevnen som samfunnet har vist viser noe av styrken i det norske samfunnet og gir oss et håp om at vi evner å klare omstillingen og samtidig utnytte de mulighetene som kommer nå som pandemien går inn i en ny fase.

For oss i kollektivtrafikken har 2020 vært en lang dugnad med udefinert slutt, og det er viktig for meg å få takke

alle våre kunder som har unngått å reise kollektivt hvis ikke de måtte, gått og syklet mer, holdt avstand og brukt munnbind. Vi ser frem til å ønske dere velkommen om bord igjen når tiden er der.

våre operatører som har stått på i 2020. Pandemien har krevd en fullstendig omstilling i kollektivtrafikken på kort tid. Dette har ikke vært mulig uten dyktige og samarbeidsvillige operatører som har arbeidet dag, natt og helg for å oppnå full kapasitet i kollektivtrafikken og tilpasset seg enhver tids gjeldende smittevernregler.

alle medarbeidere i alle virksomhetene som utgjør kollektivtrafikken. Her er det mange helter som har trosset redsel for smitte og som har stilt opp for arbeidskolleger og for fellesskapet til alle døgnets tider.

våre eiere og samarbeidspartnere som har jobbet utrettelig for at kollektivtrafikken skal bidra i sin rolle som en viktig samfunnsfunksjon både under og etter koronapandemien.

video_player

Den nye normalen

Selv om den krevende situasjonen utfordrer kollektivtransporten slik vi kjenner den i dag er det viktig at vi også ser på mulighetene som dette gir oss etter pandemien.

I 2020 har vi gått og syklet mer enn før, og vi ser at mange har begynt å reise på andre tidspunkter enn i rushtiden nå som hjemmekontor har blitt en mer normal del av hverdagen. Nye måter å arbeide på har skapt og noen ganger forutsatt mer fleksibilitet hos både arbeidsgivere og arbeidstakere. Rushtiden koster samfunnet mye fordi den krever stor kapasitet både på veien og i kollektivtransportmidlene. Med lavere rushtidstopper sparer vi, og dermed samfunnet for både tid og penger. Vi kan utnytte kjøretøyer og infrastruktur bedre og dermed også reduserer utslipp fra hele transportsektoren. Klarer vi å bevare de vanene vi alle tjener på og ønsker å beholde, kan det hjelpe oss å nå klimamålene vi har satt oss.

Pandemien kan akselerere transformasjonen til et nytt og mer kundesentrisk mobilitetssystem. Ut av krisen blir det derfor avgjørende å følge godt med. Vi må være tett på kundene, høste erfaringer, forstå de nye reisemønstrene og gjøre raske justeringer når det blir behov for det. Ruters målbilde, som ble lansert høsten 2020, er en god og viktig ledestjerne for oss i dette arbeidet.

Vi er klare for å tilby bærekraftig bevegelsesfrihet

Koronapandemien traff Norge i sluttfasen av dette arbeidet. Målbildet beskriver de viktigste utviklingstrendene som påvirker samfunnet vårt og mulige implikasjoner for transportsektoren. Data og den nye innsikten disse kan gi oss blir viktige virkemidler for å tilby nye og bedre tjenester. Over halvparten av bussflåten er nå utstyrt med en rekke sensorer ombord som strømmer data i sanntid om kjøreforhold, vær, forsinkelser og hvor mange som går av og på. Vi har også tatt i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å gjøre det enklere for kundene våre å kontakte oss. Målet er å gi raskere og mer relevant informasjon når kundene har behov for dette.

Bedre rustet for fremtiden

Pandemien har vist oss hvor fort verden kan endre seg. Kollektivtrafikken har vist endringsevne og levert på et nytt samfunnsoppdrag. Kunnskap er utviklet og nye muligheter vil komme. Vi har hatt en lang motbakke i 2020, men håper vi nærmer oss toppen. Den skal vi passere i god form og med god fart inn i den nye normalen slik at vi kan fortsette vårt bidrag til det grønne skiftet og sammen skape en mer bærekraftig verden.

Tusen takk for tilliten dere har vist og som dere fortsetter å vise oss. Jeg gleder meg til å se dere igjen om bord snart!

video_player