Begivenheter 2020

2020 har vært et annerledes år for oss alle. Ruter har måttet gjøre store endringer, men har samtidig jobbet for å holde hjulene i gang og holde blikket fast på målene vi har satt oss for fremtiden.

Januar

Det blir kjent at øybåtene blir elektriske

Det blir klart at Ruters båttilbud i Indre Oslofjord vil bli betjent av Boreal Sjø fra 1. november 2021. Fem nybygde, elektriske båter vil være universelt utformede, ha god utsikt og plass til langt flere passasjerer enn i dag.  Fra sommeren 2022 vil alle de fem elektriske båtene være i drift.

Februar

Bussanlegg tatt i jordras i Enebakk

Sammen med Bussanlegg AS og kommunen finner Ruter løsninger slik at kollektivtilbudet blir opprettholdt, etter at et jordras tar med seg store deler av bussanlegget i Kirkebygda og sperrer flere busser inne. Med få alternativer til for eksempel skole, er bussen spesielt viktig for innbyggerne i Enebakk. I desember 2020 starter oppbyggingen av anlegget slik at det igjen er et driftssikkert og funksjonelt anlegg.

Mars

Omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset

12. mars kommer regjeringen med de strengeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Ruter innfører raskt diverse tiltak i kollektivtrafikken sammen med operatørene. Blant annet blir kontantbetaling om bord stoppet, fremste dør og de to forreste seterekkene blir avstengt, og renholdet blir betydelig trappet opp av hensyn til både passasjerer, førere og mannskap.

Lehus

Stort kvalitetsløft for Oslos holdeplasser

Ruter starter oppgradering av holdeplasser i Oslo. Fra mars til desember etableres 159 lehus og 135 informasjonssøyler på kommunal vei i hovedstaden. Lehusene er basert på kundebehov, er utstyrt med USB-lader, integrert sanntidsskjerm i farger og er bygget etter dagens tekniske regelverk og krav til universell utforming. De har god belysning, godt le, benk og tilpasset trafikantinformasjon som vil gjøre det enklere for de reisende å orientere seg.

April

Elsparkesykler og elsykler inn i tilbudet

I samarbeid med Bærum kommune inngår Ruter en banebrytende avtale med Tier, som gjør at bysykkeltilbudet i kommunen kan utvides til elektriske sparkesykler og elsykler. Hensikten med offentlig-offentlig samarbeidet med Bærum kommune er å etablere et helhetlig mobilitetstilbud i Bærum. Bildet er fra da Tier lanserte elsparkesykler med hjelmer høsten 2020.

Mai

Norges største bilfrie båtsamband blir helelektrisk

Båtsambandet mellom Aker brygge og Nesoddtangen blir helelektrifisert. Både Kongen, Dronningen og til slutt Prinsen blir ombygd fra drift på flytende naturgass til strøm, slik at alle avganger fra mai 2020 blir utslippsfrie. Hurtigladeteknologien fra ladetårnet er den første av sitt slag i Norge, og har en strømkapasitet tilsvarende en middels stor norsk kommune.

Juni

Kunder tester den nye Ruter-appen

Kunder tester for første gang den nye Ruter-appen, hvor kundene skal få alt de trenger til reisen på ett sted, og Ruter skal for første gang samle reiseinformasjon og billettkjøp i én og samme app. I tillegg introduseres muligheten for å opprette en personlig profil. Som innlogget får kundene tilpasset innhold og informasjon, tilgang til billetten om de bytter telefon, samt tilgang til preferanser, historikk og personalia. Målet for lansering er mars 2021.

Sommeren med lokale attraksjoner og suvenirer

I sommerkampanjen 2020 minner vi om at de lokale attraksjonene finnes overalt, ofte bare en gå- eller sykkeltur unna. Ruter får laget små suvenirer av små og store severdigheter i hele nedslagsfeltet vårt. Hoppbakken på Adamstuen får en egen kopp, trekkflåta på Svartoren en caps og innsektshotellet ved Sagelva blir til en nøkkelring. I alt blir 20 suvenirer bygget opp i 3D og presentert om bord, utendørs og digitalt.

Juli

Ruter fjerner setemerkingen

Fra juli skal bruk av sitteplasser prioriteres fremfor ståplasser i transportmidlene for å begrense kontakt ansikt til ansikt, etter at Helsedirektoratet har revidert veilederen. Klistremerkene tas gradvis av setene, slik at passasjerer kan ta i bruk flere seter og spre seg mer i transportmidlene.

August

Anbefaler munnbind i kollektivtrafikken

Fra august anbefaler helsemyndighetene bruk av munnbind i kollektivtrafikken til, fra og i Oslo når mange reiser og det er vanskelig å opprettholde avstand. Ruter opplever at det klare flertallet av passasjerene omstiller seg raskt, og følger retningslinjene. Ruters målinger i januar 2021 viser at tilnærmet alle bruker munnbind på avganger med mange reisende, og at over 90% bruker munnbind på avganger med relativt få reisende.

September

Ruter signerer grønnvaskingsplakaten

Det er konkret handling som må til for å sette fart på det grønne skiftet. Derfor signerer Ruter grønnvaskingsplakaten i september 2020. Etter Skift og Miljøstiftelsen Zero sin definisjon driver selskaper med grønnvasking dersom man for eksempel utad påstår at man er opptatt av mangfold, men ikke gjør noen faktiske grep med dette i virksomheten. Plakaten er en rettesnor og veileder inspirert av bloggernes “Sunn fornuft” og pressens “Vær varsom” plakater.

Les mer om hvordan Ruter jobber med bærekraftig utvikling.

Busstreik fra 20. september

Partene kommer ikke til enighet og sjåførene tas ut i streik fra 20. september. Dette fører til forsinkelser og et redusert tilbud i 11 dager. Ruter informerer om at det kan bli mange reisende på trikk, T-bane, og båt, noe som vil kunne medføre at vi ikke kan tilrettelegge for at passasjerer kan holde anbefalt avstand.  Reisende oppfordres til å finne alternative transportmåter, eller la være å reise i forbindelse med streiken.

Partene kommer til enighet og busstrafikken kan gå som normalt fra og med 1. oktober.

Oktober

Fjerner billettautomater og installerer kortlesere for reisekort på T-banen

Ruters 170 billettautomater langs T-banenettet og ved enkelte knutepunkter brukes svært lite. Mer enn 97% av Ruters kunder kjøper billett på andre måter enn på automat. Ruter starter derfor med å fase ut billettautomatene, som ikke lenger vil være i bruk fra juni 2021. Samtidig vil nye kortlesere for reisekort stå tilgjengelig for kundene om bord på T-banen

video_player

Oppfordrer til fortsatt aktivitet i nabolagene

Som i sommerkampanjen ønsker Ruter å fortsette med å fronte de lokale opplevelsene utover høsten. Vi oppfordrer derfor folk til å søke om utplassering av benker på deres favorittsteder. 360 fine søknader kommer inn og 8 nye benker blir plassert ut. Over 30% sier at kampanjen har fått dem ut på flere turer i høst. Like mange mener kampanjen gjør dem ekstra glad i nærområdet sitt, og ikke minst får mange et bedre inntrykk av Ruter etter å ha sett kampanjen.

November

Ruteendring for å prioritere skoleelever

Fra 30. november endrer Ruter tilbudet på Nesodden og i Enebakk. Årsaken er pandemisituasjonen, og et økt behov for busser som benyttes av skoleelever. Det er langt færre passasjerer på avganger som benyttes av arbeidsreisende sammenliknet med en normalsituasjon, samtidig som Ruter kjører omtrent like mange skoleelever som før.

Desember

40% av bybussene blir elektriske

Norgesbuss tildeles kontrakten for kjøring med buss i bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand og deler av Nordre Follo i «Anbudet for busstjenester i Oslo sør». Det innebærer blant annet at 109 elbusser er på vei til Oslo sør, og at nær hele bussparken der (96%) blir utslippsfri ved oppstart av kontrakt i januar 2022. Anbudet innebærer også omfattende oppgradering av bussanlegget på Rosenholm, økt sikkerhet for sjåfører og passasjerer, bedre ruteplaner, og flere og bedre servicebygg med toaletter og pausefasiliteter for sjåførene. Les mer om anbudet her.

Selvkjørende biler på vei inn i kollektivtilbudet i Ski

Ruter presenterer de nye selvkjørende personbilene som blir en del av et nytt selvkjørende reisetilbud i Ski over nyttår. Det nye reisetilbudet opprettes mellom boligområdet Hebekk og Ski stasjon, med formål å undersøke hvilken reduserende effekt en slik tjeneste kan ha på personbilen i området. Tilbudet får linjenummer 529 og vil innledningsvis driftes med to kjøretøy.