Kollektivtrafikkens andel av motoriserte reiser

År  Markedsandel motoriserte andel  Vekst fra foregående år 
Hele Ruters område
2017  36,7%  – 
2018  38,0%  3,5% 
2019 39,4%   3,7%
2020  xx xx
Oslo
2017  51,4%  – 
2018  53,1%  3,3% 
2019  55,6%  4,7% 
2020  xx xx
Viken (Akershus)
2017  23,1%  – 
2018  23,9%  3,5% 
2019  24,5%  2,5% 
2020  xx xx

Hele Ruters område

År Markedsandel motoriserte andel Vekst fra foregående år
2017 36,7%
2018 38,0% 3,5%
2019 39,4% 3,7%
2020 xx xx

Oslo

År Markedsandel motoriserte andel Vekst fra foregående år
2017 51,4%
2018 53,1% 3,3%
2019 55,6% 4,7%
2020 xx xx

Viken (Akershus)

År Markedsandel motoriserte andel Vekst fra foregående år
2017 23,1%
2018 23,9% 3,5%
2019 24,5% 2,5%
2020 xx xx