RuterÅrsrapport

2020

2020 har vært et år helt utenom det vanlige

Etter å ha jobbet i 12 år for å få folk på kollektivtransporten, skulle vi plutselig bli gode på å få dem av. I samarbeid med befolkningen og våre eiere har vi klart å få dem som måtte på skole og jobb trygt frem. Vi gleder oss til vi igjen kan ønske alle velkommen tilbake om bord.

23 157

elektriske fergeavganger

32

økning i markedsandel for gange

42

tonn mindre CO2 utslipp

54

grønne reiser

Administrerende direktørs overblikk

Et nytt samfunnsoppdrag

Med pandemien fikk Ruter et nytt samfunnsoppdrag, å frakte personer i kritiske samfunnsfunksjoner trygt slik at de kunne utføre de oppgavene vi alle er avhengige av. 2020 har vist hvor omstillingsdyktig det norske samfunnet er, og vi har sett at Ruters visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet står seg.

Missing block covid_block

Bærekraftig bevegelsesfrihet

En sektor i endring

Høsten 2020 lanserte Ruter et målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet. I målbildet beskriver vi de viktigste utviklingstrendene som kommer til å påvirke samfunnet vårt og transportsektoren. Målbildet gir oss et felles utgangspunkt for hvordan vi kan sikre at transporttilbudet i vår region utvikles til det beste for innbyggerne og for kloden vi bor på.

Ruter S

S for service og samspill

Vårt nye kunde- og samskapingssenter Ruter S ble fullt operativt i pandemiåret. Ruter S skal være en møteplass der vi utvikler nye tilbud og tjenester i samspill med de som skal bruke dem. Vi har åpenhet som verdi, og har mål om å bruke Ruter S som arena for samspill, diskusjon og samarbeid mellom politikk, næringsliv, organisasjoner og befolkningen. Gode kunderelasjoner har vært ekstra viktige i året som har gått.

Mobilitetstjenester

Jeg kjører selv!

I 2020 ble selvkjørende busslinjer både igangsatt og avsluttet i Oslo. Tusener av kilometer ble tilbakelagt på offentlige veier og flere spennende forskningsprosjekter ble igangsatt.

video_player
Markedskommunikasjon

Jakten på store smil

Det har vært viktig å ta vår rolle som en betydelig samfunnsaktør og være tydelig på hvilke retningslinjer som gjelder for å reise kollektivt. Vi har gjennom året ønsket å minne om at de lokale attraksjonene finnes overalt, ofte bare en gå- eller sykkeltur unna, og det har vært viktig for oss å vi vise at vi er her og bryr oss, selv om du fortsatt helst ikke skal reise med kollektivtrafikken.